Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Advokátní kancelář JUDr. Olga Suchá s.r.o. se sídlem v Praze.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, trestního, civilního práva procesního a práva k nemovitostem se zaměřením zejména na právo obchodních společností, právo manželské, dědické, smluvní a obhajobu ve věcech hospodářských trestných činů a dopravních nehod. Náplní naší advokátní kanceláře je zajištění komplexní právní pomoci, a to s ohledem na aktuální potřeby a přání klienta. Důvěra a spokojenost našich klientů je pro nás tím nejdůležitějším. V rámci naší kanceláře dále spolupracujeme s vybranými notáři, daňovými a finančními poradci, patentovými zástupci, exekutory a přeshraničními advokátními kancelářemi tak, abychom mohli plně uspokojit všechny potřeby našeho klienta.

    JUDr. Olga Suchá

  • Je advokátkou od roku 2013, od kdy poskytuje právní služby ve smyslu § 11 odst. 1  písm. a) zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii).
  • Je od 1.1.2017 společníkem Advokátní kanceláře Advokátní kancelář JUDr. Olga Suchá s.r.o., od kdy poskytuje právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii).
  • Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2004 – 2009).
  • Od ledna 2010 do června 2013 vykonávala advokátní praxi jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Karla Vrzáně se sídlem v Praze 6.
  • V září roku 2012 absolvovala u Úřadu průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha dvouleté dálkové specializační studium v oblasti ochrany průmyslových práv.
  • V říjnu roku 2012 vykonala státní rigorózní zkoušku v oboru obchodního práva, obhájila rigorózní práci na téma Právní instituty duševního vlastnictví v kontextu práva na ochranu proti nekalé soutěži a získala akademický titul v oblasti práva „doktor práv“.
  • V červnu roku 2013 úspěšně složila advokátní zkoušku.