P1030590

 

Advokátní kancelář JUDr. Olga Suchá s.r.o. poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, trestního, civilního práva procesního a práva k nemovitostem se zaměřením zejména na právo obchodních společností, právo manželské, dědické, smluvní a obhajobu ve věcech hospodářských trestných činů a dopravních nehod. Klademe důraz především na důvěru a spolehlivost.