Občanskoprávní spory

 • zastupování klientů při občanskoprávních řízeních
 • vedení majetkových sporů
 • podávání žalob
 • zastupování před soudy
 • řešení občanských sporů mimosoudní cestou
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody
 • vydání bezdůvodného obohacení
 • ochrana osobnosti (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)

Obchodní spory

 • zastupování klientů při obchodněprávních sporech
 • podávání žalob
 • zastupování před soudy
 • řešení obchodních sporů mimosoudní cestou