Právo rodinné

 • úprava společného jmění manželů
  • sepisování předmanželských smluv
  • změna rozsahu společného jmění manželů
  • vypořádání společného jmění manželů
 • rozvody manželství
  • podání návrhu na rozvod manželství
  • zastupování v řízení o rozvod manželství
  • vypracování dohod o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
  • vyživovací povinnost rozvedeného manžela
  • úprava poměrů u nezletilých dětí jak pro dobu před rozvodem tak po rozvodu manželství
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
  • řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
   • podání  návrhu na výchovu a výživu nezletilého dítěte
   • sepisování dohod o výchově a výživě nezletilého dítěte
   • sepisování dohod o styku rodiče s nezletilým dítětem
   • střídavá/společná/výlučná péče rodiče
  • zastupování v řízení o osvojení
   • podání návrhu na osvojení
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem

Právo dědické

 • sepisování závětí, dědických dohod
 • zastupování v dědických řízení

Vypořádání spoluvlastnictví

 • sepisování smluv o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • žaloby na vypořádání spoluvlastnictví

Právo závazkové

 • sepisování smluv a různých typů dohod
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • uznání dluhu

Vymáhání a správa pohledávek

 • návrh způsobu vymáhání pohledávek
 • předsoudní vymáhání pohledávek – mimosoudní dohoda
 • soudní vymáhání pohledávek – podání žaloby o zaplacení
 • uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení

Insolvenční řízení

 • podávání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
 • podávání přihlášek do insolvenčního řízení
 • vedení incidenčních sporů