Převody vlastnických práv k nemovitostem

 • smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva
 • smluvní dokumentace pro zřízení zástavy k nemovitostem
 • smluvní dokumentace pro zřízení věcného práva k nemovitostem
 • návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastupování v řízení vedeném katastrem nemovitostí
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • směnné smlouvy

Nájemní smlouvy

 • sepsání nájemních a podnájemních bytu či domu (společné části domu)
 • úprava nájemních a podnájemních bytu či domu (společné části domu)
 • sepsání smluv o nájmu a podnájmu prostoru sloužícího podnikání
 • sepsání smluv o nájmu či podnájmu pozemku

Advokátní úschovy v rámci prodeje nemovitostí

 • smlouvy o úschově finančních prostředků
 • smlouvy o úschově listin

Právo bytové

 • společenství vlastníků jednotek
  • zakládaní společenství vlastníků
  • tvorba stanov
 • bytová družstva
  • zakládání bytových družstev
  • tvorba a přepracování zakladatelských dokumentů bytových družstev
 • podílové spoluvlastnictví
  • vypracování prohlášení o rozdělení práva k domu včetně stanov společenství vlastníků, má-li v domě vzniknout
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • žaloby na vyklizení nemovitostí