Trestní oznámení

 • příprava a podání trestních oznámení

Zastupování obviněných a obžalovaných

 • před soudy
 • před orgány činnými v trestním řízení

Vedení obhajoby klientů ve všech fázích trestního řízení

 • v přípravném řízení
 • ve fázi trestního stíhání
 • v případě vazebního stíhání včetně úkonů směřujících k propuštění z vazby
 • v řízení před soudy všech stupňů včetně zastupování v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích
 • podávání stížností, odvolání, dovolání, stížností pro porušení zákona a ústavních stížností

Zastupování klientů při ukončování trestního stíhání alternativními způsoby

 • podmíněné zastavení trestního stíhání
 • narovnání

Zastupování odsouzených v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

 • podání návrhu o podmíněné propuštění z výkonu trestu

Zastupování poškozených

 • v trestním řízení
 • v navazujícím adhezním řízení